Klenot nad klenoty?


Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla

Toto miesto je mementom Pangey, oceánskych veľrýb, prvých osídlení doby kamennej, Rimanských viníc, cez Napoleona, až po súčasnosť. Mohli by sme ho nazvať pamäťou našich dejín a je jedným z najcennejších chránených území Slovenska. Veľmi pútavou časťou je Sandberg, ktorý bol náhodne objavený pri ťažbe piesku pre potreby tehelne v Devínskej Novej Vsi.
V súčastnosti je toto miesto, ktoré je dobre prehrievané, významné svojou stepným a lesostepným rastlinstvom a vegetáciou. Je tu jediný výskyt rašetliaka skalného a ihlice nízkej u nás. Lokalita je unikátna po historickej, geologickej, rastlinnej, no rovnako aj živočíšnej stránke. Je to klenot priamo v hlavnom meste.
Odborným slovníkom:
Ochrana prírodného komplexu najjužnejšieho výbežku Malých Karpát s mimoriadnymi botanickými, zoologickými, geologickými a paleontologickými hodnotami, význačnými xerotermnými spoločenstvami s bohatým zastúpením chránených a ohrozených druhov a s významnou paleontologickou lokalitou Sandberg.

Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava – Devín, Bratislava – Devínska Nová Ves

Mapa:

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Hubár jednorohý Spriadač kostihojový Mlynárik východný
Netopier veľkouchý Uchaňa čierna

Ďalšie informácie o území:   
Rok vyhlásenia: 1964
Rozloha: 101 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0280.jpg
V území sa nachádza Náučný chodník: Nie