Program DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Program DofE sa k mladým ľuďom dostáva prostredníctvom škôl a organizácií pracujúcich s mládežou. Jednou z takýchto organizácií je aj Strom života. Na základe absolvovania programu získaš certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete.

Oblasti a úrovne programu
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti, od bronzovej až po zlatú. Je možné začať najľahšou, teda bronzovou úrovňou, alebo sa pustiť rovno do striebornej či zlatej úrovne.

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba. V každej z troch oblastí – talent, šport, dobrovoľníctvo – si účastník stanovuje individuálne ciele, ktorých plneniu sa musí venovať minimálne 1 hodinu týždenne.

Bronz
Bronzová úroveň je určená mladým ľuďom od 14 rokov.
Minimálna dĺžka programu: 6 mesiacov.

V rámci bronzovej úrovne si účastník vyberá dve aktivity, ktorým sa venuje 3 mesiace a jednu aktivitu, ktorej sa venuje 6 mesiacov. Expedícia trvá 2 dni a 1 noc.

Striebro
Strieborná úroveň je určená mladým ľuďom od 15 rokov.
Minimálna dĺžka programu: 6 mesiacov (absolvent bronzovej úrovne) alebo 12 mesiacov (začínajúci).

V rámci striebornej úrovne sa účastník venuje každej aktivite 6 mesiacov.  V prípade začínajúceho účastníka sa jedna aktivita predlžuje na 12 mesiacov. Expedícia trvá 3 dni a 2 noci.

Zlato
Strieborná úroveň je určená mladým ľuďom od 16 rokov.
Minimálna dĺžka programu: 12 mesiacov (absolvent striebornej úrovne) alebo 18 mesiacov (začínajúci).

V rámci zlatej úrovne sa účastník venuje každej aktivite 12 mesiacov.  V prípade začínajúceho účastníka sa jedna aktivita predlžuje na 18 mesiacov. Expedícia trvá 4 dni a 3 noci. Účastník je navyše povinný absolvovať minimálne 5 dňový rezidenčný pobyt v cudzom prostredí (stáž).

Účastnícke poplatky

do 31.12.2018 od 01.01.2019 dobrovoľník Stromu života*
Bronz 24 €  30 € 19 €
Striebro
6 mes.
12 mes.
21 €
42 €
30 €
45 €
19 €
25 €
Zlato
12 mes.
18 mes.
36 €
54 €
45 €
60 €
25 €
29 €

* zľava na účastníckom poplatku je platná len do ukončenia registrácie dobrovoľníkov Stromu života pre príslušný školský rok, t.j. do 15.10. Nezabudni sa teda už pri registrácii za dobrovoľníka rozhodnúť, či sa prihlasuješ aj do programu DofE. Dodatočné uplatnenie zľavy nie je možné.
O programe DofE sa dočítaš viac na stránke http://www.dofe.sk/.