Špongia pri Morave

Národná prírodná rezervácia Abrod

Dvojkilometrová zníženina lemujúca potok Porec do seba nasáva vodu z okolia, ako veľká špongia. Vodu nižšie nepustí nepriepustný ílovitý podklad. Stáva sa tak zásobárňou čistej vody, vzácnou mokraďou. Slatinné lúky s rastlinou bezkolencom  belasým sú na Slovensku najväčšie práve tu. Územie v sebe ukrýva až 116 chránených druhov, medzi inými aj orchidey, vstavače a ľančeky.
Lokalita je ideálne na sledovanie  chránených a ohrozených motýľov modráčikov. Práve v tomto území rastú rastliny, ktoré sú nevyhnutné pre húsenice týchto druhov motýľov. Do tejto rovnice, ale niečo chýba. Modaráčiky totiž okrem živnej rastliny potrebujú aj mravce rody Myrmica, ktoré sa ku koncu stávajú ich „adoptívnymi“ rodičmi.

Odborným slovníkom:
Chránené územie predstavuje lokalitu slatinnej vegetácie s vedecky významnými rastlinnými spoločenstvami a reliktnými a vzácnymi druhmi rastlín. Významná ornitologická lokalita. Využité je ako vedeckovýskumný objekt.

Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres:   Malacky
Obec:    Veľké Leváre
Mapa:

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Fotografie
Lopatka dúhová
Pĺž podunajský
Čík európsky
Pimprlík mokraďový
Ohniváčik veľký

Ďalšie informácie o území:      

Rok vyhlásenia: 1964
Rozloha:               92 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0117.jpg

V území sa nachádza Náučný chodník: Nie

Použitá literatúra:
https://broz.sk/abrod/
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0117
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/2