Má Slovenska svoju Saharu?

Chránený areál Šranecké piesky

Púšť na Slovensku a pri Bratislave? Nie, nie je to aprílový žart a ani žiadny výstrelok. Ten piesok a krásne Duny sú pri Morave tisícky rokov, môžeme povedať, že až milióny rokov. V mladších treťohorách tu bolo dno mora, kde sa ukladali hrubé vrstvy sedimentov, hlavne ílov a pieskov. Tie dokonca ešte v 20.storočí ukrývali zásoby ropy a zemného plynu. Koncom neogénu sa more z tohto územia stiahlo. Okrem dôb ľadových a medziľadových dôb územie Moravy formovala aj rieka Morava, ktorá si robila cestu s posúvala sa na západ. Nechala za sebou riečne terasy plné piesku.  Na území Slovenska sa jedná o prírodný neopakovateľný fenomén.

UPOZORNENIE: Pred výletom do tohto miesta je potrebné informovať sa, či vo vojenskom obvode neprebieha vojenské cvičenie. Obmedzenia nájdete na stránke Ministerstva obrany SR http://www.mosr.sk/harmonogram-vojenskych-cviceni-na-uzemi-vojenskych-obvodov/

Odborným slovníkom:
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Vresoviská (4030), biotopu národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu.

Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres:   Malacky
Obec:    Záhorie (vojenský obvod)Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Roháč obyčajný

Fuzáč veľký

Priadkovec trnkový

Pižmovec hnedý


Ďalšie informácie o území:      

Rok vyhlásenia: 2012
Rozloha:               988 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV1316.jpg

V území sa nachádza Náučný chodník: Nie.