Prales, hneď za diaľnicou


Národná prírodná rezervácia Šúr

Lužný les a mokrade, neďaleko nášho hlavného mesta. Ide o „ostrovček“ zachovalej prírody jelšového lesa, súčasťou je ale aj riedky dubovo-brestový les (Panónsky háj).
Táto krása nevznikala jednoducho. Jej počiatky sú pred desať tisíckami rokov (holocén) a vznikala poklesom povrchu na východe od Malých Karpát. Toto miesto naberalo vodu pritekajúcu z pohoria, ale aj Dunaja, čo spôsobilo vznik jazera. Toto obrovské (od Bratislavy, cez Pezinok, po Bernolákovo), ale plytké jazero sa začalo zanášať. Takéto prostredie prináša dobré podmienky pre rast rastlín, ktorých odumreté zvyšky následne tleli na mieste – vzniklo rašelinisko.
Táto zásobáreň čistej vody a bujnej vegetácie, ale bola prekážkou pre rozvoj poľnohospodárstva, a aj napriek častým snahám o vysušenie miesta, prišiel väčší zásah až v roku 1896 vybudovaním kanála. Ten sa ale časom zaniesol.  Ďalšia rana Šúru prišla v roku 1941 až 1943, kedy kvôli novému kanálu úplne vyschol. Vďaka ochranárom sa ale v roku 1952 podarilo miesto vyhlásiť za chránené a zachrániť ho pred zánikom. Ide o najväčšie územie tohto typu v strednej Európe.

Odborným slovníkom:
Posledný a najväčší zvyšok vysokokmenného barinato-slatinného jelšového lesa, po jeho obvode sa nachádzajú zvyšky mokrých a rašelinných lúk. Nachádzajú sa tu aj xerotermné biocenózy. Bohatá biodiverzita na malej ploche, množstvo ohrozených taxónov.

Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres:   Pezinok, Senec
Obec:    Svätý Jur, Chorvátsky Grob

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Roháč obyčajný

Kunka červenobruchá

Mlok dunajský

Hraboš severský panónsky

Bobor vodný 

Ďalšie informácie o území:      

Rok vyhlásenia: 1952, v roku 1990 vyhlásená za Ramsarskú lokalitu
Rozloha:               655 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň, 4. stupeň a 5. stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0279.jpg

V území sa nachádza Náučný chodník: Prírodné klenoty Šúru.