V centre mesta les


Chránený areál Horský park

V strede mesta a tak málo dotknuté ľudskou činnosťou – to je Horský park. Je tu od roku 1868 ako park. „Študentský les“ vnikal na území pôvodného lesa a bol krajinársky pozmeňovaný Bratislavským okrášľovacím spolkom. Rastie v ňom vyše 150 druhov drevín. Dnes je park v geografickom strede hlavného mesta a okrem útočiska pre zvieratá sa stal útočiskom aj pre ľudí túžiacim pod oddychom. Veľmi využívaným a zaujímavým miestom je Horáreň Horský park.
Odborným slovníkom:
Starší typ lesného parku, ktorého základom je dubovo-hrab. porast. Z historického hľadiska patrí medzi najhodnotnejšie úpravy Bratislavského okrášľovacieho spolku. Cenné sú zachovalé architektonické doplnky i kompozícia, ktorá je živým dokladom parkovej tvorby u nás v minulosti.
Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava – Staré Mesto
Mapa:

Ďalšie informácie o území:
Rok vyhlásenia: 1986
Rozloha: 23 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 4.stupeň
Mapa územia:
V území sa nachádza Náučný chodník: áno