Zelená Petržalka

Národná prírodná rezervácia Šúr

Petržalka. Možno neznalých napadne hneď betónová džungľa. Ale to môže byť len prvý pohľad. Petržalka neskrýva len mestskú zeleň, ale aj kus divokej prírody.
Pôvodne klukatiace sa rameno Dunaja, je dnes od hlavného toku odrezané úpravami, ktoré začali v roku 1950. Aj napriek zmene prírodných podmienok a zložitému vodohospodárskemu dielu, si zachovalo miesto početnosť rastlinných a živočíšnych druhov.
Miesto je dobrým príkladom toho, ako môže byť zachované a zároveň využívané prírodné miesto v zastavanej krajine. Útočisko tu majú chránené živočíchy a ľudia môžu tento priestor aktívne využívať pre rekreáciu, relax a šport. Konajú sa tu napríklad kanoistické a veslárske preteky s medzinárodnou účasťou. Zároveň je ale toto miesto vystavené veľkému záujmu investorov, ktorí by toto miesto chceli zastavať.
Odborným slovníkom:
Účelom vyhlásenia CHA a jeho OP je zabezpečenie ochrany rôznorodosti mnohých vývojových štádií organizmov flóry a fauny Chorvátskeho ramena a udržanie stability biodiverzity v rámci vodného diela Gabčíkovo.
Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava – Petržalka
Mapa:

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Pĺž zlatistý

Kunka červenobruchá

Mlok dunajský

hlaváč bieloplutvý Vážka jednoškvrnná

Ďalšie informácie o území:
Rok vyhlásenia: 2003
Rozloha: 9,8 hektára
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň, 4. stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0064.jpg
V území sa nachádza Náučný chodník: Nie